• czech language
  • english language

14.-17. května

Svět knihy Praha 2015
21. mezinárodní knižní veletrh a literární festival

Pro vystavovatelePro návštěvníky home

Logo Ceny Jiřího Theinera

CENA JIŘÍHO THEINERA

Cenu pojmenovanou po dlouholetém šéfredaktorovi časopisu Index on Censorship vyhlašuje Svět knihy, s.r.o. - společnost Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Je určena žijící osobnosti nebo aktivní instituci působící v zahraničí, která svým počinem či dlouhodobým snažením významně přispívá k šíření a propagaci české literatury mimo ČR. Cena je spojena s finanční prémií 1000 £.

Cena Jiřího Theinera byla poprvé udělena v roce 2011 polskému bohemistovi, překladateli a novináři Andrzeji Jagodzinskemu, v roce 2012 bohemistce, překladatelce a spisovatelce Ruth Bondy z Izraele, v roce 2013 pak kanadskému překladateli a spisovateli Paulu Wilsonovi a v roce 2014 překladateli a spisovateli Peteru Demetzovi.

V roce 2015 proběhne vyhlášení a předání Ceny Jiřího Theinera v pátek 15. května opět na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2015 (Průmyslový palác, Výstaviště Praha - Holešovice).

Nominace mohou zasílat zástupci odborné veřejnosti - nakladatelé, knihovníci, univerzitní pracovníci, instituce či média zabývající se českou literaturou a knižní kulturou. Nominace musí obsahovat plné jméno navrhované osoby, respektive název instituce, včetně kontaktu na nominovaného a zdůvodnění jeho zásluh. Nominace z minulého roku lze letos poslat znovu!

Oceněného vybírá pětičlenná komise, kterou jmenuje společnost Svět knihy, s.r.o. Stálým a čestným členem komise je syn Jiřího (George) Theinera a donátor finanční prémie Pavel Theiner.

Uzávěrka nominací je 15. února 2015.

S upřímným pozdravem

PhDr. Dana Kalinová

ředitelka, Svět knihy, s.r.o